Pendula Boomzorg

Certificeringen en lidmaatschappen

Certificeringen

Pendula Boomzorg BV is een professioneel boomverzorgingsbedrijf. Voor ons staan veiligheid en veilig werken voor onze medewerkers op nummer 1. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe innovaties en manieren om ons werk nog veiliger en efficiënter uit te voeren.

Wij zijn VCA** en Groenkeur BRL Boomverzorging gecertificeerd. Groenkeur BRL Boomverzorging 2023 incl. ISO 9001:2015, voor het toepassingsgebied: Boomplanten en verplanten, boomonderhoud, boomadviezen en het vellen en rooien van bomen.

Wat is VCA** bedrijfscertificering?

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties, maar ook denk ook aan de boomverzorging.

VCA** is vooral bedoeld voor bedrijven die als hoofdaannemer werken. Er wordt naast de risico’s op gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerkers in kaart te brengen en te beheersen, ook gekeken naar de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Het gaat dus veel verder dan alleen veiligheid op de werkvloer.

Wat is Groenkeur?

Groenkeur is uitgegroeid tot het énige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten. Of het nu gaat om openbaar groen, bedrijfsterrein, schoolplein, watergang, sportpark of begraafplaats. U kunt altijd op de hoge kwaliteit van onze deelnemers rekenen.

ISO 9001

Het keurmerk heeft als basis de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Groenkeur kent daarnaast extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Ons keurmerk bestaat uit verschillende beoordelingsrichtlijnen. Groenprofessionals die aan deze richtlijnen voldoen zijn in het bezit van een Groenkeur bedrijfs-, product- en/of persoonscertificaat.

Vijf speerpunten als vertrekpunt:

 1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct
 2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering
 3. Aantoonbare meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer
 4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein
 5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijkheid selectiecriterium
Waarom Groenkeur?

De Groenkeur-kwaliteitsnormen liggen vast in de beoordelingsrichtlijnen die wij laten beoordelen door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee voldoet de normering aan de internationale eisen van ISO 9001: 2015. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, vakbekwaamheid en duurzaamheid bepalen dan ook de waarde van het keurmerk. Bedrijven krijgen jaarlijks een audit (controle) op hun bedrijfsprocessen en uitvoering van de werkzaamheden, dit voeren de auditors van onafhankelijke certificatie instellingen uit.

Als aanvulling op de reguliere audits door de certificerende instellingen laat Groenkeur jaarlijks een aantal bedrijven ook onaangekondigd controleren. Bij de onaangekondigde controle nemen inhoudelijk deskundigen een steekproef gericht op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen bij lopende projecten. De controles worden maximaal 24 uur van tevoren gemeld. De opdrachtgever krijgt een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de controle.

Als opdrachtgever weet u zich verzekerd van vakwerk dat tot uitdrukking komt in de aantoonbare kwaliteit van de uitvoering van het project én eindproduct. Dit geldt eveneens voor de bedrijfsvoering.

Als bedrijf hebben wij een beleid opgesteld. Klik hier om het beleid te lezen. Ook hebben we een Duurzaamheid beleid opgesteld waarin onze doelstellingen vermeld staan m.b.t. verduurzaming binnen Pendula Boomzorg BV. Klik hier om het beleid te lezen

Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Documentatie CO2-beleid:

Lidmaatschappen

Pendula Boomzorg BV heeft zich aangesloten bij verschillende organisaties om zo de kwaliteit te garanderen en willen graag ook studenten de kans geven om zich te ontwikkelen binnen ons vakgebied.

VHG lidPendula Boomzorg BV is aangesloten bij de branchevereniging Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vakmanschap
Wanneer u in zee gaat met Pendula Boomzorg BV, dan kunt u erop rekenen op:

 • deskundig advies
 • planmatig onderhoud

Dit wordt allemaal vastgelegd in een heldere gedetailleerde offerte.

Zekerheid
Als VHG-boomverzorger overhandigen wij altijd een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden die wij hanteren. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

VHG Garantiecertificaat
Als VHG-boomverzorger zorgen wij ervoor dat alle werkzaamheden met de grootste zorg worden uitgevoerd. Wij staan volledig achter onze geleverde goederen en diensten. Als bewijs daarvan ontvangt u het VHG Garantiecertificaat.

SBB leerbedrijfWij vinden het belangrijk om de jeugd, maar ook volwassen omscholers de kans te geven om zich te ontwikkelen binnen de boomverzorging.

Onze erkenningen:

 • Crebonummer 25724 – Assistant Business Services
 • Crebonummer 25708 – Boomverzorger
 • Crebonummer 25616 – Medewerker groen en cultuurtechniek
 • Crebonummer 25622 – Medewerker natuur, water en recreatie
 • Crebonummer 25619 – Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

Zoek jij een stageplaats voor één van bovenstaande opleidingen, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Staat jouw opleiding niet tussen het lijstje, maar zou je wel graag bij ons stage willen lopen? Neem dan contact met ons op en samen kunnen we kijken of we in aanmerking komen voor een erkenning van jouw opleiding!

KPB-ISAPendula Boomzorg BV is lid van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB). KPB-ISA is een kennisvereniging, ontmoetingsplaats én de grootste vereniging voor iedereen die – al dan niet professioneel- bezig is met het onderwerp bomen. Zij organiseren verschillende kennisbijeenkomsten per jaar waar aan wij deelnemen, zodat onze kennis o.a. ook hierdoor op pijl blijft.