Pendula Boomzorg

Boomveiligheid - Onderzoek - Advies

Wij adviseren u altijd om gedegen boomonderzoek te laten doen naar uw bo(o)m(en). U kunt een boomonderzoek, oftewel de Visual Tree Assessment (VTA), door ons laten uitvoeren.

Bij het uitvoeren van een VTA wordt de boom op uiterlijke kenmerken beoordeeld/onderzocht op veiligheid en risico’s. In sommige gevallen onderzoeken wij de boom aanvullend met een klophamer en een sondeerpen. De boom wordt hierdoor niet beschadigd. Wanneer de boom is onderzocht, ontvangt u een rapport inclusief een advies.

Bij een VTA-controle wordt er gekeken naar de stamvoet, stam, takaanzetten, takken, kroon, zichtbare beworteling, schors, aanwezigheid van zwammen en aanwezigheid van reparatieweefsel.

Wanneer er geen zichtbare gebreken worden aangetroffen is de boom goedgekeurd. Daarnaast kan er onderscheid worden gemaakt tussen attentiebomen en risicobomen. Attentiebomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek die nog geen aanleiding geeft voor een verhoogd risico. Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek, die op het moment van de controle al aanleiding geeft tot een verhoogd risico. Om de ernst van dit risico in te schatten zal een uitgebreide inspectie van het gebrek of een nader onderzoek moeten plaats vinden.

Pendula Boomzorg is in bezit van een Boomveiligheidscontroleur-diploma. Hierdoor mogen wij het Groenkeurmerk gebruiken.

Wat houdt Groenkeur in?

Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector. Met dit kwaliteitskeurmerk kunnen wij ons onderscheiden op de markt. Groenkeur bevordert het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen (beoordelingsrichtlijnen). Ze staan voor kwaliteit in uitvoering en dienstverlening.