Pendula Boomzorg

Fatih Anderson - Boomverzorger | Leerling European Treeworker (ETW-er)

Fatih Anderson is onze boomverzorger en tevens leerling European Treeworker (ETW-er). Fatih zit in zijn laatste jaar van zijn European Treeworker opleiding en volgt deze opleiding met gedrevenheid en passie.